อาหารเสริมสำหรับโรคเบาหวาน ตรา HBP

อาหารเสริมสำหรับโรคเบาหวาน ตรา HBP

อาหารเสริมสำหรับโรคเบาหวาน ตรา HBP กล่องนึงบรรจุแคปซูล 30 เม็ด เป็นอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดจากมีอินซูลินน้อยกว่าปกติหรือร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน โรคที่เกิดจากภาวะของตับอ่อนมีการทำงานที่ผิดปกติในการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้ไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้ตามปกติ มีอาการปัสสาวะบ่อย หิวน้ำบ่อย น้ำหนักลด ผลในระยะยาวทำให้เกิดโรคเบาหวานข้นตา เบาหวานลงไต โรคหัวใจและหลอดเลือดตีบแข็งและอื่นๆ จุดมุ่งหมายของอาหารเสริมสำหรับโรคเบาหวานได้แก่

 

  • ควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือให้ใกล้เคียงในระดับปกติมากที่สุด
  • ลดอาการปัสสาวะบ่อย อาการหิวน้ำบ่อย
  • ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
  • ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้น
  • ลดอาการน้ำหนักลดลง โดยไม่ทราบสาเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์