Contact Us

บริษัท ซี.ซี.ที กรู๊ป (1997) จำกัด

22/1 หมู่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

หมายเลขสำนักงาน

หมายเลขมือถือ

(081) 207-9977 , (081) 642-8557, (081) 642-8556

แฟกซ์

อีเมล

ฟอร์มติดต่อ

3 + 5 =

ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์