อาหารเสริมสำหรับโรคสะเก็ดเงิน

อาหารเสริมสำหรับโรคสะเก็ดเงิน โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคที่เกิดจากการผิวหนังของเรานั้นอักเสบเรื้อรัง โรคสะเก็ดเงินเกิดจากการที่เซลล์ผิวผิดปกติอาจเกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดพลาด โรคนี้ไม่ปรากฏสาเหตุของการเกิดอย่างชัดเจน แต่แพทย์เชื่อว่าเป็นข้อบกพร่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายในส่วนเม็ดเลือดขาว ส่งผลให้การแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังเร็วกว่าปกติ การเจริญเติบโตของผิวหนังจึงไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้สาเหตุของโรคนี้อาจเกิดได้จากพันธุกรรมอีกด้วย หากคนในครอบครัวมีประวัติเคยเป็นโรคทางผิวหนังจะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้น

No products were found matching your selection.
ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์