อาหารเสริมสำหรับโรคมะเร็ง

อาหารเสริมสำหรับโรคมะเร็ง โรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติ โรคมะเร็งนั้นสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะพบในอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ส่วนในวัยเด็กพบน้อยกว่าในผู้ใหญ่ประมาณ 10 เท่า มะเร็งจะมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อที่ลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงหรือกระจายไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ทางเดินน้ำเหลือง ทางระบบเลือด โรคมะเร็งมีหลายแบบขึ้นอยู่กับจุดกำเนิดโรค และชนิดของเซลล์มะเร็ง

No products were found matching your selection.
ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์