อาหารเสริมสำหรับโรคภูมิแพ้

อาหารเสริมสำหรับโรคภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้เป็นภาวะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ผู้ที่มีบิดา มารดา หรือญาติเป็น จะมีโอกาสเป็นภูมิแพ้มากกว่าผู้อื่น โรคภูมิแพ้นั้นอาจจะเกิดจากอีกหนึ่งสาเหตุคือเกิดจากผู้ป่วยไวต่อสารก่อภูมิแพ้ เช่น ขี้ฝุ่น เชื้อรา ไรฝุ่น ขนสัตว์ เกสรดอกไม้ ดอกหญ้า ทำให้มีอาการแพ้อากาศและอาการแพ้ที่ผิวหนัง

No products were found matching your selection.
ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์