อาหารเสริมสำหรับโรคความดัน

อาหารเสริมสำหรับโรคความดัน โรคความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นจากภาวะที่แรงดันของเลือดที่มีต่อผนังเลือดสูงพอที่อาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจต่างๆ ได้ในระยะยาว โรคความดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหัวใจของเรา ทำให้เกิดโรคร้ายตามมา ไม่ว่าจะเป็น ภาวะหัวใจวาย โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

โรคความดันโลหิตสูง คืออะไร

ความดันโลหิตสูงที่สำคัญหรือที่เรียกว่าความดันโลหิตสูงปฐมภูมิหรือความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ เป็นภาวะทางการแพทย์ที่พบบ่อยโดยมีระดับความดันโลหิตสูงขึ้นเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆ รวมถึงอาการหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และปัญหาไต ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงที่จำเป็น:

1. **ความดันโลหิตสูงเรื้อรัง:** ความดันโลหิตสูงที่สำคัญคือภาวะที่ความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป ความดันโลหิตวัดเป็นมิลลิเมตรปรอท (mmHg) และโดยทั่วไปจะแสดงเป็นตัวเลขสองตัว คือ ค่าซิสโตลิก (ค่าที่สูงกว่า) และค่าค่าล่าง (ค่าล่าง) โดยทั่วไปความดันโลหิตปกติจะอยู่ที่ประมาณ 120/80 mmHg โดยปกติจะวินิจฉัยความดันโลหิตสูงเมื่อความดันโลหิตวัดได้สม่ำเสมอตั้งแต่ 130/80 mmHg หรือสูงกว่า

2. **ไม่ทราบสาเหตุ:** คำว่า “จำเป็น” หรือ “ไม่ทราบสาเหตุ” หมายความว่าไม่ทราบสาเหตุของความดันโลหิตสูง ซึ่งแตกต่างจากความดันโลหิตสูงทุติยภูมิซึ่งมีสาเหตุจากสภาวะทางการแพทย์หรือยารักษาโรค ความดันโลหิตสูงที่จำเป็นไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้ มักคิดว่าเป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างพันธุกรรม วิถีชีวิต และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

3. **ปัจจัยเสี่ยง:** ปัจจัยเสี่ยงหลายประการเกี่ยวข้องกับภาวะความดันโลหิตสูงที่จำเป็น ได้แก่:

– **พันธุศาสตร์:** ประวัติครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มความเสี่ยง
– **อายุ:** ความเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุ
– **โรคอ้วน:** การมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ
– **อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ:** อาหารที่มีโซเดียม (เกลือ) ไขมันอิ่มตัวสูง และผักและผลไม้ในปริมาณน้อยสามารถทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้
– **การไม่ออกกำลังกาย:** การใช้ชีวิตแบบอยู่ประจำที่อาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้
– **การสูบบุหรี่:** การสูบบุหรี่ผลิตภัณฑ์ยาสูบสามารถเพิ่มความเสี่ยงได้
– **การบริโภคแอลกอฮอล์มากเกินไป:** การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้

4. **อาการ:** ภาวะความดันโลหิตสูงที่สำคัญมักเรียกกันว่า “เพชฌฆาตเงียบ” เนื่องจากโดยปกติแล้วจะไม่ทำให้เกิดอาการที่เห็นได้ชัดเจนจนกว่าจะถึงขั้นรุนแรงหรือทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน บางคนอาจมีอาการต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ เลือดกำเดาไหล หรือเหนื่อยล้า แต่อาการเหล่านี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับความดันโลหิตสูง และอาจมีสาเหตุอื่นๆ มากมาย

5. **การวินิจฉัยและการจัดการ:** การวินิจฉัยภาวะความดันโลหิตสูงที่จำเป็นนั้นดำเนินการผ่านการตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจำ การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและการใช้ยาเป็นวิธีหลักในการจัดการกับอาการนี้ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ได้แก่ การรักษาน้ำหนักให้ดีต่อสุขภาพ การรับประทานอาหารโซเดียมต่ำ เพิ่มการออกกำลังกาย ลดความเครียด และการจำกัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากมาตรการเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะควบคุมความดันโลหิต ผู้ให้บริการด้านการแพทย์อาจสั่งยาลดความดันโลหิต

6. **ภาวะแทรกซ้อน:** ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่รุนแรง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ความเสียหายของไต ปัญหาการมองเห็น และปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือด การจัดการความดันโลหิตสูงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ

7. **การป้องกัน:** การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต รวมถึงการรับประทานอาหารที่สมดุล การออกกำลังกายเป็นประจำ การจัดการความเครียด และการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป สามารถช่วยป้องกันหรือจัดการความดันโลหิตสูงที่จำเป็นได้ การตรวจความดันโลหิตเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตรวจหาและการแทรกแซงตั้งแต่เนิ่นๆ

ภาวะความดันโลหิตสูงที่สำคัญเป็นภาวะทางการแพทย์ที่พบบ่อยและร้ายแรง และการจัดการมักจะต้องอาศัยความมุ่งมั่นในระยะยาวในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และในบางกรณีอาจต้องใช้ยา เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลที่มีความดันโลหิตสูงในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในการติดตามและควบคุมความดันโลหิตเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน

อาหารเสริมสำหรับโรคความดัน คืออะไร

 

ข้อดีของอาหารเสริมสำหรับโรคความดัน

 

 

No products were found matching your selection.
ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์