หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask)

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) เป็นหน้ากากอนามัยที่ได้การรับรองมาตรฐานจากโรงงานในประเทศไทยและผ่านการตรวจสอบจนได้รับเครื่องหมาย อย ที่ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านการรับรองจาก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ(THTI) องค์การอาหารและยา Nelson Laboratories (สหรัฐอเมริกา) และยังได้รับมาตรฐานจากที่อื่นอีกด้วย หน้ากากอนามัยของบริษัทเรานั้นมีประสิทธิภาพสูงสามารถกันเชื้อ แบคทีเรียได้ถึง 0.3 ไมครอน เป็นหน้ากากอนามัยแบบ 3 ชั้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้

Showing the single result

CCT Medical